Basisdata Hama dan Penyakit Tanaman
   
Penelusuran Lanjutan
Beranda Depan

 

 Penyakit Karat

Penyakit:Penyakit Karat
Penyebab:Puccinia recondita Rob.ex Desm.; P. graminis Pers. f.sp. tritici Eriks. et Henn.
Inang:Gandum
Sebaran:Jawa Barat
Deskripsi:Kedua patogen karat tersebut hanya terdapat di dataran tinggi di atas 1000 m dpl. P. graminis mempunyai bercak yang lebih besar daripada P. recondita, berbentuk bulat telur atau jorong, terdapat pada bulir dan kedua permukaan daun. Bila epidermis pecah, uredium menghasilkan massa spora, berbentuk jorong besar, berwarna cokelat kemerahan. Urediospora berbentuk jorong atau bulat telur berduri, berwarna merah gelap, berukuran 24-32 x 18-22 m. Negara-negara penanam gandum menyebut P. graminis tritici sebagai karat batang. P. recondita atau biasa disebut dengan bercak karat (pustula) berbentuk bulat telur, kecil, berwarna merah gelap, tersebar pada pelepah dan permukaan atas daun. Urediniospora merah jingga sampai merah gelap, bulat berduri, diameter 20-28 m. 
 
Basisdata Hama dan Penyakit Tanaman
didanai oleh Proyek I-MHERE B.2.c


Anda diperkenankan menggunakan informasi maupun gambar dari website ini dengan mencantumkan sumbernya www.opete.info

2010-2011 Departemen Proteksi Tanaman - IPB