Basisdata Hama dan Penyakit Tanaman
   
Penelusuran Lanjutan
Beranda Depan

 

 Cendawan Kelabu

Penyakit:Cendawan Kelabu
Penyebab:Botrytis cinerea Pers.
Inang:Krisan (Dendranthema grandiflora Ramat.)
Gejala:Gejala serangan berupa adanya bercak kecil dan bundar pada tajuk bunga. Apabila kondisi lingkungan sangat lembab dan curah hujan tinggi, maka bercak akan melebar dan tajuk bunga seperti diliputi lapisan kelabu kecokelatan. Gejla lanjut tajuk akan membusuk dan berlekatan. Serangan berat dapat mengakibatkan busuk bunga.
Deskripsi:Cendawan ini hidup sebagai saproba di dalam tanah dan pada sisa-sisa tanaman sakit. Penularan terjadi melalui angin, percikan air, dan serangga. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu tinggi pada siang hari dan suhu rendah pada malam hari, kelembaban tinggi, dan curah hujan tinggi.  
 
Basisdata Hama dan Penyakit Tanaman
didanai oleh Proyek I-MHERE B.2.c


Anda diperkenankan menggunakan informasi maupun gambar dari website ini dengan mencantumkan sumbernya www.opete.info

2010-2011 Departemen Proteksi Tanaman - IPB